آمار
menusearch
setapco.ir

طراحی تیرهای بتنی- بخش اول ,

۱۳۹۸/۲/۳ سه شنبه
(0)
(0)
طراحی تیرهای بتنی- بخش اول
طراحی تیرهای بتنی- بخش اول
یکی از مهم ترین مراحل طراحی تیر بتنی، حدس ابعاد اولیه آن است. به این منظور، پنج معیار اصلی باید ارزیابی گردد:
اول؛ کنترل معیار خیز: ارتفاع تیر باید به گونه ای انتخاب شود که از نظر خیز جوابگو باشد. مبحث نهم برای ارتفاع تیر بر حسب طول دهانه مقادیری را پیشنهاد می دهد:
مثلا برای آرماتورهای اس ۴۰۰ با تیکه گاه ساده، حداقل ارتفاع تیر، یک شانزدهم دهانه تیر پیشنهاد شده است.
دوم؛ کنترل آرماتورهای تیر: ابعاد تیر باید به گونه ای انتخاب شود که مقدار آرماتورهای تیر از مقادیر مجاز تجاوز نکند. علاوه بر این، از نظر اجرایی نیز امکان جانمایی مناسب آرماتورها در مقطع وجود داشته باشد
سوم؛ کنترل جابه جایی سازه: برای انتخاب ابعاد تیر باید به جابه جایی جانبی سازه نیز توجه داشت. با افزایش ابعاد مقطع تیر، سختی سازه افزایش پیدا کرده و تغییر مکان های جانبی سازه محدود می شوند.
چهارم؛ ضوابط شکل پذیری متوسط و زیاد: موارد زیر باید رعایت شود:
ارتفاع موثر تیر نباید از یک چهارم طول دهانه آزاد تیر بیشتر باشد
عرض مقطع تیر باید از ۲۵۰ میلی متر بیشتر باشد عرض مقطع تیر نباید از بعد ستون به اضافه سه چهارم ارتفاع تیر در هر طرف ستون بیشتر باشد
در شکل پذیری متوسط، عرض مقطع تیر نباید از یک چهارم ارتفاع تیر و در شکل پذیری بالا از سه دهم ارتفاع تیر کم تر باشد
عرض مقطع تیر نباید از بعد ستون به اضافه یک چهارم بعد دیگر مقطع ستون در هر طرف ستون بیشتر باشد.
پنجم؛ ضوابط طراحی بر اساس حریق: در فصل نوزدهم مبحث نهم،محدودیت هایی برای ابعاد تیرها و حداقل پوشش بتن از وسط آرماتور ذکر شده که باید مد نظر قرار گیرد.
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگي
* پست الکترونيک
* متن پيام

بستن
*نام و نام خانوادگي
* پست الکترونيک
* متن پيام

0 نظر